Cadastru Si Carte Funciara

Ce este cadastrul și cartea funciară și în ce manieră vă putem fi de folos?

Ce este cadastrul?

Cadastrul reprezintă identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în evidențele cadastrale, și reprezentarea acestora pe hărți și planuri.

Ce este cartea funciară?

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierea referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

Care este contribuția dumneavoastră în calitate de client și ce facem noi?

Indiferent de tipul de documentație cadastrală ce urmează a fi depusă, clientul/reprezentantul împuternicit al proprietarului trebuie să se ocupe de obținerea actelor necesare pentru cadastru.

Noi, firma de cadastru, ne ocupăm de centralizarea actelor și analiza lor pentru a evita apariția neconcordanțelor dintre situația reala și cea din acte. În cazul în care sunt necesare documente suplimentare în urma analizării actelor, vă comunicăm acest lucru împreună cu procedura de obținere și vă îndrumăm către instituția emitentă. În cele ce urmează detaliem care sunt pașii pe care îi parcurgem noi pentru a duce la bun sfârșit lucrarea dumneavoastră.

Care sunt etapele procesului de cadastru și intabulare (carte funciară)?

 1. Analiza actelor de proprietate, respectiv a celorlalte documente ce fac obiectul documentației cadastrale
 2. Planificarea și programarea măsurătorilor
 3. Execuția măsurătorilor asupra imobilului de interes
 4. Prelucrarea măsurătorilor și analizarea produsului final în comparație cu situația existentă/planurile vechi
 5. Comunicarea necesarului de documente suplimentare pe care proprietarul trebuie sa le furnizeze (dacă este cazul)
 6. Întocmirea și depunerea documentației în Eterra
 7. Urmărirea periodică a stadiului în care se află dosarul dumneavoastră
 8. În cazul în care inspectorul/registratorul OCPI consideră că mai sunt aspecte de clarificat, se emite o notă de completare pe care o onorăm în timp util
 9. Transmiterea documentelor eliberate de OCPI (încheiere de admitere, extras CF, PAD/releveu avizat)

Când este necesar serviciul cadastru și intabulare?

 • Adesea este solicitat la vânzarea/cumpărarea unui imobil, când se dorește autentificarea actului notarial de donație/schimb etc)
 • Când se dorește obținerea certificatului de performanță energetică
 • Atunci când se garantează cu imobilul de interes în vederea obținerii unui credit ipotecar
 • Când se dorește ridicarea unei noi construcții indiferent de destinație (construcție de locuit, construcție administrativă, industrial-edilitară etc)
 • Pentru înscriere construcție edificată/demolare clădire veche
 • Pentru înscrierea unui condominiu/cartier rezidențial
 • Când se constată că geometria cadastrală a imobilului este poziționată greșit în raport cu situația din teren
 • Când se dorește împărțirea unui teren în două sau mai multe loturi, sau alipirea acestora
 • Când se dorește dezmembrarea unui apartament/spațiu comercial în mai multe unități individuale etc”

Tipuri de documentații cadastrale, termene și taxe OCPI

Termen 18 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 120lei

Termen 6 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 120lei x 5 = 600lei

 • Înscriere/radiere construcții

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/construcție+0,05% din valoarea de impozitare

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – (60lei/construcție+0,05% din valoarea de impozitare) x 5

 • Modificarea limitei de proprietate

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

 • Modificarea suprafeței imobilului

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

 • Actualizare categorie de folosință/ schimbare destinație construcție

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

 • Rectificare/Repoziționare imobil

Termen 1 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 0 lei

 • Actualizarea altor informații cu privire la imobil

Termen 15 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei

Termen 5 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

Termen 11 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei

Termen 4 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei x 5 = 300lei

Termen 7 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/imobil

Termen 3 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei/imobil x 5 = 300lei

Termen 18 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 120lei

Termen 6 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 120lei x 5 = 600lei

Termen 7 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/imobil

Termen 3 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei/imobil x 5 = 300lei

Termen 7 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/imobil

Termen 3 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei/imobil x 5 = 300lei

Termen 7 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 60lei/imobil

Termen 3 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 60lei/imobil x 5 = 300lei

 • Notare schimbare adresă poștală în cartea funciară
 • Notare schimbare de denumire a proprietarului
 • Notare începere urmărire silită
 • Radiere ipoteca și interdicție înstrăinare imobil
 • Radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitație, servitute, superficie)
 • Radiere privilegiu imobiliar în favoarea asociației de proprietari
 • Notarea calității de bun comun conform art. 902 alin. (2), pct. 3 din Codul civil
 • Notarea/radierea aportului dreptului de folosință asupra unui imobil la patrimoniul unei societăți, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil
 • Notarea unui antecontract în cartea funciară
 • Radierea unui antecontract din cartea funciară
 • Radierea sechestrului asupra imobilului
 • Notarea sechestrului asupra imobilului prevăzut de Codul de procedură fiscală
 • Notarea declarației de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil înscris în cartea funciară
 • Radierea notării declarației de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil înscris în cartea funciară
 • Notarea calității de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil
 • Notarea calității de arie naturală protejată
 • Notarea calității de coridor ecologic

Termen 4 zile lucrătoare – regim normal. Tarif OCPI – 75lei/imobil

Termen 2 zile lucrătoare – regim urgență. Tarif OCPI – 75ei/imobil x 5 = 375lei

Costul necesar pentru procedura de obținere a încheierii de cadastru și carte funciară, este împărțit în două, astfel:

 • Onorariul perceput de noi: Oferta noastră de preț este personalizată și variază în funcție de specificul lucrării, de dificultate și de dimensiunea imobilului.

Taxa necesară depunerii documentației cadastrale (mai sus găsiți toate informațiile legate de termene și taxe solicitate de OCPI

Doresti o oferta personalizata ?

Scroll to Top