Topografie Inginereasca

Ce este topografia inginereasca?

   Topografia se ocupă cu studiul, măsurarea şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a terenului cu toate formele de planimetrie şi de relief existente.

   Realizăm ridicări topografice în teren pe care le reprezentăm prin planuri topo-geodezice (plan de detaliu, plan de situație, plan cadastral, plan cotat etc) ce servesc în general în scopuri tehnice (proiectare, organizare, evidență etc).

   Pentru o reprezentare cât mai exactă a formei terenului și a detaliilor existente pe acesta, astfel încât planul topografic rezultat în urma măsuratorilor să satisfacă cele mai exigente cerințe, utilizăm instrumente GNSS de ultimă generație și stații totale de precizie ridicată. Metodele cel mai des utilizate pentru întocmirea planurilor solicitate sunt: metoda curbelor de nivel și metoda profilelor.

   Întocmirea planului în soft-urile specializate este o etapă foarte importantă în care utilizăm semne convenționale raportate la scara planului și respectăm regulile topografice astfel încât să fie redate cât mai expresiv detaliile din teren, iar aspectul general să reflecte calitatea serviciilor.

Servicii de topografie furnizate de noi

 1. Ridicare topografică pentru proiectarea sau racordarea la rețelele edilitare
 2. Ridicare topografică pentru întocmirea planurilor de situație necesare studiilor de fezabilitate
 3. Ridicare topografică pentru signalistică stradală și elemente de protecție privind circulația pe drumurile publice
 4. Ridicare topografică pentru întocmirea planului de situație adaptat pe proiect
 5. Ridicare topografică pentru determinarea suprafeței terenului și a suprapunerii cu imobilele invecinate
 6. Studiu topo-geodezic cu/fără viză OCPI
 7. Ridicare topografică pentru obținerea autorizației de construire/demolare
 8. Realizare profile transversale și longitudinale asupra zonei de interes
 9. Ridicare topografică pentru întocmirea planului cotat
 10. Relevee unități individuale și construcții
 11. Trasări de axe la ridicarea construcțiilor
 12. Trasarea limitelor de proprietate”

Studiul topografic

   Studiul topografic se întocmeste la solicitarea organelor abilitate sau a autorităților publice locale, și poate fi menționat în certificatul de urbanism, sau la solicitarea investitorilor, persoanelor fizice, juridice sau organismelor publice.

   Studiul topografic are valoare juridică atunci când în urma depunerii unei documentații, este avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI). Avizul OCPI atestă că imobilul de interes are dimensiunile, suprafața și modul în care este poziționat în raport cu imobilele învecinate.

   Prin realizarea unui studiu topografic (rezultat în urma ridicării topografice) și suprapunerea acestuia peste planuri vechi din documentația cadastrală, se poate face o identificare topografică prin care să se evidențieze erorile precedente, părți sau clădiri neincluse în evidențele funciare etc.

   Serviciul de întocmire a studiului topografic se adresează atât persoanelor fizice, cât și juridice, instituțiilor și autorităților publice locale.

Contactați-ne pentru a discuta în detaliu despre proiectul dumneavoastră. Găsiți datele noastre de contact mai jos!

Doriti sa va contactam noi ?

Scroll to Top